Acte necesare

Pentru preluarea administrării asociației dumneavoastră

Pentru a putea avea o imagine cât mai bine definită în luarea deciziilor privind nevoile dumneavoastră ca și Asociație, vă prezentăm seria de documente și informații ce ne sunt necesare pentru demararea activității de administrare a asociației dvs:

   1. Registrul de Procese Verbale ale Adunării Generale;
   2. Cartea imobilului;
   3. Contractele cu furnizorii de utilități;
   4. Balanța soldurilor de activ – pasiv a Asociației;
   5. Registrul de casă actualizat al Asociației;
   6. Prezentarea Registrului de Fonduri (rulment și/sau reparații) actualizat, cu valorile acestor fonduri pe fiecare apartament în parte (în funcție de Hotărârea Adunării Generale privind constituirea și colectarea acestor fonduri);
  1. Situații financiare ale furnizorilor de utilități ți prestatorilor de servicii cu care dumneavoastră colaborați;
  2. Situația restanțierilor din cadrul Asociației, precum și a sumelor reprezentând penalitățile aplicate pentru neplata la timp a cotelor de întreținere (în cazul în care se aplică această măsură,împreună cu hotărârea Adunării Generale în care s-a hotărât aplicarea acestora);
  3. Situație privind apartamentele contorizate (apă caldă, apă rece, centrale sau repartitoare de caldură) din Asociație, scutiri lift (dacă e cazul) , etc;
  4. Tabel cu informații referitoare la:
   • Numărul apartamentului
   • Numele proprietarului / proprietarilor ap. (conform actelor de proprietate)
   • Număr de persoane prezente
   • Suprafața totală și utilă a apartamentului
   • Numărul de camere
   • Cota parte indiviză aferentă a apartamentelor
  5. Informații cu privire la anumite litigii (sentințe de judecată etc.)
  6. Copie dupa ultimele 3 liste de încasare a cotelor de întreținere;
  7. Informații cu privire la Administratorul actual (cuprinzând și date de contact ale acestuia).
  8. Date referitoare la existenta unui birou/ spatiu tehnic destinat activității de Administrare în cadrul Asociației (spațiu necesar pentru a fi folosit la activitatea de încasare a cotelor, precum și în folosința administratorului în cadrul programului acestuia din Asociație).
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.