Servicii

Servicii oferite Asociațiilor de Proprietari:

Organizarea şi conducerea contabilității în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice, în condiţiile legii, cu aplicaţia Bloc Manager NET, cu care aveți posibilitatea permanentă de vizualizare/verificare a listelor, facturilor, rapoartelor, documentelor asociației, etc, de pe orice fel de dispozitiv – COMPUTER / TABLETA / SMARTPHONE.

Obiectivul major este să oferim clienților instrumente multiple și moderne de plată pentru încasarea cheltuielilor de întreținere, cu timp scăzut de răspuns, indiferent unde se găsesc aceștia, astfel încât să nu mai depindă de un orar sau de un anume loc.

 • Posibilitatea de a introduce indeşii contoarelor de apartament (ex: apometre);
 • Înștiințarea proprietarilor prin sms și/sau e-mail despre afișarea listelor și a sumelor de plată aferente apartamentului;
 • Întocmirea listelor lunare de plată a întreţinerii în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 • Întocmirea şi completarea registrului jurnal, registrului inventar, registrului pentru evidenţa fondului de reparaţii, registrului pentru evidenţa fondului de rulment, registrului pentru evidenţa sumelor speciale, registrului pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi alte reglementări legale în vigoare;
 • Calcularea şi încasarea penalizărilor conform reglementărilor legale în vigoare şi sistemului aprobat de Adunarea Generală;
 • Întocmirea lunară a situaţiei elementelor de activ şi pasiv şi depunerea acestora semestrial, la Primărie conform legii 196/2018;
 • Întocmirea şi depunerea online a declaraţiilor fiscale necesare, la Administraţia financiară de care aparţine Asociaţia de Proprietari;
 • Editarea ştatelor de plată pentru angajaţii asociaţiei de proprietari, completarea online a Revisal;
 • Plata online a impozitului şi contirbuţiilor datorate de Asociaţia de Proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • Analiza Fondului de rulment si propunerea spre optimizare pentru anul urmator;
 • Plata online a facturilor emise de furnizori;
 • Relatia cu institutia bancara unde Asociatia are deschis contul;
 • Prezentarea, la solicitarea Comitetului Executiv a rapoartelor sau documentelor necesare unor verificări financiar-contabile;
 • Intocmirea notificărilor pentru somarea restanțierilor la plata cotelor de întreținere, după acordul Comitetului Executiv / Presedintelui Asociației;
 • Încasarea, cu frecvenţa şi în locurile convenite de comun acord, a cotelor de contribuţie la cheltuielile curente ale asociaţiei de proprietari;
 • Depunerea banilor în contul bancar al Asociației în maxim 24h de la încasare si mentinerea unui plafon sold casa de maxim 1000 lei, conform legii;
Prin urmare, nu mai este necesară deplasarea la caserie pentru plata acestor cheltuieli de întreținere: prin transfer bancar, online, sau depunere în contul asociației de proprietari din care faceți parte; numerar sau cu cardul bancar la orice terminal PayPoint din țară; orice terminal ZebraPay din țară; orice terminal Un-Doi din țară; orice terminal QIWI Pay din țară.

Administrare tehnică

 • Inspectarea periodică a proprietăţii comune, în vederea inaintarii propunerilor pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
 • Inspectarea proprietăţii individuale, numai cu acordul proprietarilor, în vederea remedierii defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari sau ale proprietarilor;
 • Supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri şi servicii în vederea selectării ofertei care satisface cerinţele de preţ, durată de execuţie şi calitate. Obţinerea aprobării Comitetului Executiv al Asociaţiei de Proprietari;
 • Urmărirea realizării contractelor încheiate de asociaţia de proprietari cu furnizorii de utilitati;
 • Controlul facturării corecte a consumurilor de energie electrică, termică, apă, etc, în funcţie de indexul contoarelor de bloc, conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.