Legislatie

Perfectarea unui contract de vânzare-cumpărare, donație sau schimb

 • Actele de bază (titlurile de proprietate ale vânzatorului /donatorului), și anume: contractul de vânzare cumpărare , certificatul de moștenitor, contractul de donație sau hotărârea judecatorească definitivă.
 • Dacă vânzatorul/ donatorul/ coschimbasul deține imobilul prin contractare de la stat (este primul proprietar), atunci sunt necesare urmatoarele acte de bază: contractul de vânzare – cumpărare, contractul de împrumut (în cazul în care apartamentul a fost achitat în rate), dovada achitării integrale a apartamentului (sau acordul de înstrăinare eliberat de societatea constructoare – în cazul în care apartamentul nu a fost achitat integral), precum și procesul verbal de predare – primire – recepție.
 • Dosarul cu Număr Cadastral Provizoriu (se întocmește de către un expert cadastral autorizat și se vizează de către Oficiul Național de Cadastru).
 • Certificatul de Atestare Fiscală (se eliberează de către Direcția Taxe și Impozite de Sector, nu
  constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului că vânzătorul nu are taxe sau impozite neplătite către stat).
 • Certificatul de Sarcini sau Extrasul de Carte Funciară (se eliberează de către Biroul de Carte
  Funciară de Sector, fiind dovada faptului că vânzatorul nu a mai instrainat sau ipotecat apartamentul). Pentru eliberarea Certificatului de sarcini este obligatoriu ca toate actele de bază să fie transcrise în Registrul de inscripțiuni și transcripțiuni imobiliare; Extrasul de Carte Funciară se eliberează în cazul în care imobilul este întabulat în Cartea Funciară.
 • Certificatul de achitare la zi a cotelor de întretinere (se elibereazăa de către administratorul
  imobilului și se vizează de compartimentul special creat din cadrul Primăriei de sector).

IMPORTANT! După semnarea contractului de vânzare – cumparare (la notariat) este obligatorie întabularea dreptului de proprietate al noului proprietar (la Biroul de Carte Funciară), urmată de rectificarea de rol (la Direcția Taxe și Impozite, în termen de 30 de zile de la data autentificării contractului notarial).

Deschiderea succesiunii:

legislatie

 • Certificatul de Deces
 • Actele de stare civilă (certificate de naștere & certificat de căsătorie) – prin care se face dovada calității de moștenitor.
 • Legat universal sau particular (testament) – dacă este cazul
 • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vânzare cumpărare, donație, certificate de moștenitor, etc.) – reprezintă actele de bază ale masei succesorale.
 • Certificat de atestare fiscală (eliberat de Direcția Taxe și Impozite din sectorul în care a fost
  înregistrat decesul).
 • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici).

Important! Deși transcrierea (întabularea) Certificatului de Moștenitor nu este obligatorie (și nici cerută de toate Birourile de Carte Funciară), rectificarea de rol este obligatorie (se efectuează la Direcția Taxe și Impozite, în termen de 30 de zile de la data eliberării certificatului de către biroul notarial public).

Perfectarea unui contract de ipotecă

 • Actele de bază (titlurile de proprietate ale peroanei care solicită înscrierea ipotecii), și anume: contractul de vânzare cumpărare , certificatul de moștenitor, contractul de donație sau hotărârea judecătorească definitivă.
 • Certificatul de Atestare Fiscală (se eliberează de către Direcția Taxe și Impozite de Sector)
 • Certificatul de Sarcini sau Extrasul de Carte Funciară (se eliberează de către Biroul de Carte
  Funciară de Sector). Pentru eliberarea Certificatului de sarcini este obligatoriu ca toate actele de bază să fie transcrise în Registrul de inscripțiuni și transcripțiuni imobiliare; Extrasul de Carte Funciară se eliberează în cazul în care imobilul este întabulat în Cartea Funciarî
 • Dosarul cu Număr Cadastral Provizoriu (se intocmește de către un expert cadastral autorizat și se vizează de către Oficiul Național de Cadastru).

Legislație specifică:

 • Legea 196/2018 – Privind Infiintarea si functionarea Asociatiilor de Proprietari
 • Legea 114/1996 – Legea Locuintei
 • Legea contabilitatii
 • Ordinul 1058/2019 – Privind aprobarea conţinutului – cadru al statutului asociaţiei de proprietari si al regulamentului condominiului
 • Ordin ANREE
Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi o experiență cât mai bună. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu folosirea acestora.